top of page
Oren Sela holding a camera

ב28 שנים האחרונות אני מתעסק במוסיקה, מלחין ומעבד. כשתפסתי מצלמה בפעם הראשונה, הבנתי שצילום זאת תשוקה לא פחות גדולה בשבילי מאשר המוסיקה.  

bottom of page